Om oss

Bröstcancerföreningen Malmöhus

Bröstcancerföreningen Malmöhus är bildad av kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos.

Föreningens främsta syfte är att stödja och främja kontakten mellan bröstcancerdrabbade

Bröstcancerföreningen Malmöhus är ansluten till Bröstcancerförbundet som är vår riksorganisation. Detta ger tyngd bakom orden och större förmåga att påverka vår situation när vi tar kontakt med politiker och sjukvård.

Vi vill förbättra patientinflytandet genom ett utökat samarbete med sjukvården och verka för att man får bästa behandling oberoende av var den äger rum.

Stödpersoner

Kärnan i vårt föreningsarbete är dock stödpersonverksamheten där utbildade medlemmar stöder och hjälper dig och anhöriga då livssituationen förändrats. Stödpersoner har tystnadsplikt. Om du har frågor eller behöver stöd så maila eller ring någon av våra stödpersoner. Anhöriga är också välkomna att kontakta oss.

Patientföreträdare

Dessa är utbildade i att föra fram patientens synpunkter på vården. Deras kunskap tas mer och mer tillvara inom vården. Är du intresserad så hör av dig till oss.

Aktiviteter

Väljer du att vara medlem i vår förening får du tillgång till olika fysiska aktiviteter, trivsamma sammankomster och möten där vi diskuterar aktuella rapporter om forskning, diagnosbedömning och behandling av bröstcancer. Stödmedlemmar har möjlighet att deltaga i aktiviteterna i mån av plats.

Aktiviteterna varierar lite. För tillfället är det varmvattengymnastik, Qi gong, Zumba, Medicinsk yoga.

Vi ordnar också "prova på" aktiviteter. Då får man under några timmar testa ex. glasfusing, silverarbete, blomsterbindning enklare makramé och smyckesarbete medpärlor.

Större sammankomster är det på våren då vi har vårfest och årsmöte och på hösten ordnas bussutflykt, höstfest och julfest.

Öppet hus-Inspirations träffar

Vi har öppet hus-Inspirations träffar i både Malmö, Trelleborg och Lund en gång i månaden. Då träffas vi under enkla former för information och diskussion. Vi fikar till självkostnadspris. Ibland kommer inbjudna gäster och pratar om ämnen som är intressanta för bröstcancerdrabbade.

För att deltaga behöver man inte vara medlem i BCF Malmöhus.

Se tid och plats under kalender.

Medlemmar under 55 år

Detta är en grupp för yngre kvinnor (under 55 år). De har andra behov än den största gruppen, som är runt 65 år, då de måste ta ställning till barn, karriär mm. Det kan därför vara skönt att prata med jämnåriga.

Riktade aktiviteter ordnas för denna gruppen. Kontakta vår ordförande Emilia Peetre (Emilia.Peetre@bcfmalmohus.se)

Facebook

Vi finns också på Facebook. Många av våra aktiviteter lägger vi även upp på Facebook.

Bli vän med oss.

Pink Dragon Ladies Sweden
Pink Dragon Ladies Sweden
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem